logo Created with Sketch.

Laboratuvar Kalite Politikası

Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Laboratuvarı olarak politikamız; metalik malzemelerdeki tahribatlı ve tahribatsız deney hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, sürekli eğitilen, becerisi geliştirilen ve yetkinliği sağlanmış uzman personeli ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutmaktadır,

Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025'e uygun bir Laboratuvar Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve test çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekün uygulanması ve müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikâyetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve kalite laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

Deney hizmetlerinde Ulusal/Uluslararası ve/veya Güvenilir Kuruluşlar tarafından yayınlanmış deney metotları kullanılmaktadır. ANADOLU DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Laboratuvarı’nın Üst Yönetimi olarak; Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.

Tarafsızlık Ve Bağımsızlık Politikası

Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Laboratuvarı sunduğu metalik malzemelerdeki tahribatlı ve tahribatsız deney hizmetlerinde tamamen tarafsız ve bağımsızdır.

Bu kapsamda Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Laboratuvarı olarak; Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Hizmet Kapsamımız ile ilgili Kanun, Mevzuat ve Yükümlülüklere uymayı, deney faaliyetlerinde yenilikleri takip etmeyi, bilgileri güncellemeyi, kontrol yöntemlerini işletmeyi,

TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayarak, mümkün olan en kısa sürede, tutarlı çalışmalarla ve nitelikli uygulamalarla laboratuvarın yeterliliğini sağlayarak müşteri istekleri ve yasal şartlara uygun şekilde hizmet vermeyi, Laboratuvarımızda verilecek deney hizmetleriyle ilgili her türlü talebi tarafsız olarak değerlendirmeyi, çalışanların ücretlerini yaptıkları iş sayısından veya bu işlerden alınan sonuçlardan bağımsız tutarak hiçbir kişi, firma ya da kuruma ayrıcalık göstermemeyi, çalışanlara baskı yapmamayı, personeli etki altında bırakmamayı, tarafsızlık içinde hizmet gereklerine uygun davranış göstererek hizmet sunmayı, dışarıdan gelebilecek baskıları önlemeyi ve olası bir baskı durumunda personeli bilgilendirmeyi;

Artan hizmet kalitesi, güvenilirlik, dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine uygun politika izlemeyi, müşterinin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşteri bilgilerini aktarmamayı; müşteri mülkünü korumayı; Anadolu Döküm Sanayi A.Ş. Laboratuvarı’nın kusurundan kaynaklanan müşteri zararlarını Mesleki Sorumluluk Sigortası ile tazmin etmeyi,
TS EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakları temin etmeyi, personelin hazırlanan dokümantasyonu benimseyerek, öğrenmesi ve uygulaması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi beyan ve taahhüt ederim.

Hürriyet Cad. No:1
Körfez / KOCAELİ
Tel: +90 (262) 527 13 51
Fax: +90 (262) 524 28 76
e-mail: info@anadoludokum.com.tr
Tüm Hakları Saklıdır.

Veri Güvenliği Politikası
E-BÜLTEN
Hizmetlerimizden ve kampanyalardan haberdar olmak için e-bültenimize kayit olabilirsiniz.